TARO KĀRTIS
VECĀKIE (LIELIE) ARKĀNI
 

VECĀKIE ARKĀNI 

Vecākā Arkāna kārtīs attēloti dažādi dzīves posmi, caur kuriem jāiziet cilvēkam līdz tam brīdim, kamēr viņa Dvēseles gaita būs noslēgusies.

T.- kārts nozīme taisnā stāvoklī

A.- kārts nozīme apgrieztā stāvoklī

0 – Muļķis (22)

T. Avantūrisms, nestandarta domāšana, bezrūpība, bezbailība, atvērtība pasaulei, atteikšanās no stereotipiem, ceļojums, neprātīga rīcība.

 A. Neapdomība, muļķība, vājprāts, bezpalīdzība. Nosliece uz risku un avantūrām.Nolaidība un neorganizētība, vieglprātība. Nestabilitāte, svārstības

* * * * * * *

I – Mags

T. Iniciatīva, garīgā klātbūtne, spējas, griba, spēks, brīvdomība. Jaunu ideju un darīšanu rašanās. Panākumi. Enerģija. Radošums.

A. Nesavāktība , nemierīgums, tukšas fantāzijas,  neizlēmība. Nerealizējami plāni, augstprātība, psihiska slimība. Kontroles zaudēšana pār situāciju.

* * * * * * *

II – Virspriesteriene

T. Intuīcija, zemapziņa, zināšanas, gudrība, noslēpumainība, burvestība, viedums, klusēšana, nogaidīšana. Nezināmā slēpta ietekme. Sevis meklējumi.

ATukša pašpārliecība, augstprātība, pasivitāte. Intuīcijas un paredzēšanas spēju trūkums, nerealizētas iespējas. Spēcīgas, pretrunīgas emocijas, neapdomīga rīcība. Nosliece uz kompromisiem, svārstīšanās, nespēja atrisināt situāciju.

* * * * * * *

III – Imperatore

T. Darbība, stabilitāte, jaunrade, izaugsme, skaistums, veselība, auglīgums, harmonija, izdošanās, palīdzība. Laba ģimene. Stabila laulība.

A. Spēku zudums, neizlēmība jūtās un darbībā. Jūtu izzušana, satraukums, nepatikšanas ģimenē. Progresa trūkums darbībā, materiālās problēmas.

* * * * * * *

 IV – Imperators

T. Autoritāte, kontrole, kārtība, likums, valdonīgums, vadītājs, Mērķu sasniegšana, Stingrība, noteiktība. Darīšana ar varas struktūrām.

A. Stingra kontrole, spiediens no kādas puses. Bezjēdzīga spītība, dumpīgums, nestabilas emocijas. Neveiksmes, šķēršļi, nespēja mainīt situāciju. Problēmas ar ienaidniekiem. Iecerēto neizdosies īstenot.

* * * * * * *

 V – Priesteris

T. Aizbildnība, padoms, gudrība, garīgais atbalsts un vadība, iekšējais veselums. Pakļaušanās noteikumiem, prasībām. Rituāli, hierarhija, tradīcijas.

A. Pārspīlēts konservatīvisms, patmīlība, neiecietība, dogmatisms. Autoritātes zaudēšana, vājums, nosliece uz kompromisiem. Iziešana ārpus rāmjiem, pieņemto noteikumu neievērošana. Neatkarība, nestandarta pieeja risinājumos.

* * * * * * *

VI – Mīlnieki

Izvēle, lēmuma pieņemšana, sadarbība, partnerība, iemīlēšanās, savienība. Vairāki varianti. Vairāki partneri. Attiecības starp vīrieti un sievieti.

* * * * * * *

VII – Triumfa Rati

 Uzvara, veiksme, panākumi, peļņa, slava, materiālo labumu gūšana, gods, atzinība, drosme, koncentrēšanās spējas, gara spēks, pašizpausme.

* * * * * * *

 VIII – Spēks

Drosme, spēks, vara, instinktu piejaucēšana, augstsirdība, radošā iedvesma, radošā vēlme, stiprs raksturs un vara pār sevi, pieņemšana.

* * * * * * *

IX – Vientuļnieks

 Garīgie meklējumi, vientulība, norobežošanās, distancēšanās, atbilžu meklēšana sevī, klusēšana, darbs ar sevi, garīgā prakse, patiesības meklējumi.

* * * * * * *

X – Laimes Rats

Veiksme, liktenis, nolemtība, pēkšņas pārmaiņas, negaidīti likteņa pavērsieni, cikliskums, periodiskums, notikumi, kas atkārtojas.
* * * * * * *

XI- Taisnīgums

Pozitīvs risinājums, balva. Godīgums, taisnīgums, cieņa, autoritāte, līdzsvars.
Tiesiskums, taisnīgums, uzvara strīdā vai tiesvedībā.
Profesionalitāte, atbilstība uzstādītajiem noteikumiem un procedūrām .

* * * * * * *

XII – Pakārtais

Pašuzupurēšanās, pašaizliedzība, sevis ierobežošana. Jebkādu labumu vai ērtību noraidīšana  sasniedzot savus mērķus. 
Situācijas pieņemšana , pazemība apstākļu priekšā.
Pārmaiņas, pārejas periods, pārbaudījumi. Iekšējās brīvības meklējumi .

* * * * * * *

XIII – Nāve

Iekšējās pārmaiņas, atdzimšana, atjaunošanās. Izmaiņas uz labu, jauns dzīves posms.
Kādas lielas, pamatīgas lietas vai dzīves posma pabeigšana .

* * * * * * *

XIV – Mērenība

Nepieciešamība regulēt vēlmes un kaislības, saglabāt harmoniju attiecībās.
Tolerance, iecietība, vēlme panākt kompromisu, diplomātija.
Sadarbība, iespēja koordinēt darbības vai procesus.
Taupība, saprātīga ekonomija. 

* * * * * * *

XV – Velns

Kompromiss ar savu sirdsapziņu, spēja padoties bīstamam kārdinājumam.
Apsēstība ar varu, materiālām lietām, kaitīgām vēlmēm, tumšajām dabas pusēm.
Negatīvās emocijas, dusmas, iznīcība, posts, grūtības.
Atkarība no citu cilvēku gribas vai apstākļiem .

* * * * * * *

XVI – Tornis

Nelaimes, ilgs grūtību periods, kauns, negods.
Apspiešana, pilnīga pakļautība kādam, brīvas gribas un izvēles brīvību aizliegums, ieslodzījums.
Visu plānu pilnīgs sabrukums. 
Lieli materiālie, personīgie vai garīgie zaudējumi. 

* * * * * * *

XVII – Zvaigzne

 Pārmaiņas uz labo pusi, sasniegumi, atvērtas perspektīvas.
Nenovēršama virzība uz savu mērķi, radošais pacēlums.
Veselība, skaistums, fiziskā un garīgā atjaunotne, izdziedināšanas no slimībām.
Dvēseles harmonija, laime, miers .

* * * * * * *

XVIII – Mēness

Aplams situācijas novērtējums, nolaidība, nepatiesa informācija kādā jomā. 
Slēptās briesmas, nezināms ienaidnieks, maldināšana, briesmas. 
Mainīgs garastāvoklis, jūtu nepastāvība, strīdi un konflikti. 
Pagaidām vēl neizpaudusies slimība, kļūda.
Neizskaidrojamas parādības, saasināta intuīcija, pareģojoši sapņi .

* * * * * * *

XIX – Saule

Dzīves enerģijas pārpilnība, laba veselība. 
Pašapziņa,pārliecība par sevi, brīnišķīgas iespējas, materiālā labklājība. 
Veiksme, prieks, laime. Jaunas iespējas: veiksmīgi projekti, aizraujošas perspektīvas. 
Laimīga laulība, bērna piedzimšana, stipra draudzība un ģimenes saites .

* * * * * * *

XX – Tiesa

Pārmaiņas dzīvē, atjaunošanās, garīgā atdzimšana.
Jebkuri jauni sekmīgi projekti un sākumi (laulības, bērna dzimšana, jauns darbs, dzīves kvalitātes uzlabošanās). 
Progress, virzīšanās uz priekšu, rezultātu sasniegšana. Labas ziņas. 

* * * * * * *

XXI - Pasaule

Veiksme, atzīšana, triumfs. Pelnīta atlīdzība, darba augļi, veiksmīga plānu īstenošana. Miers un harmonija dvēselē, godīgums, atklātība. Mierīga (bez satricinājumiem) viena dzīves posma pabeigšana un jauna sākums. Ceļojumi , komunikācija, atvērtība pasaulei un cilvēkiem. 

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.