TARO KĀRTIS
JAUNĀKIE (MAZIE) ARKĀNI - KAUSI
 

JAUNĀKIE ARKĀNI - KAUSI

Zīlēšanā ar TARO kārtīm KAUSI simbolizē cilvēka jūtu un emociju pasauli
Tā ir ne tikai mīlestība, bet arī jebkuras citas spēcīgas emocijas: prieks, dusmas, nemiers, vilšanās, sirsnība, sapņi, fantāzijas, u.c.

Spēļu kārtīs atbilst Ercenu mastij.

Masts stihija - elements : Ūdens. 

Zīme : Zivs.

 Masts simbols : Zelta kauss piepildīts ar nektāru.

* * * * * * *

                                                                                                                                     Kausu dūzis

                                                                                                                                  "Ideālās jūtas"

Mīlestības sākums, prieks, laime, emocionālais pacēlums . Sirsnība, sapratne. Sadarbība, radošums. Pārpilnība, auglība. Mīlestības laulība, bērna piedzimšana.

* * * * * * *

Kausu divnieks

"Abpusējā mīlestība"

Kaislība, savstarpēja mīlestība, veiksme mīlestībā. Izklaide, miesiski prieki. Vienošanās, sadarbība, vienotība, partnerība.

* * * * * * *

Kausu trijnieks

"Svinības"

 Mērķa sasniegšana, vēlmju īstenošana, savstarpēja mīlestība, veiksme. Emocionālais pacēlums, svētki, svinēšana. Atlabšana, dzīves līmeņa uzlabošana.

* * * * * * *

Kausu četrinieks

"Pārsātinātība"

Pārsātinātība, garlaicība, ieradums. Stimulu trūkums dzīvē, stagnācija. Emocionālais nogurums, apātija, nevēlēšanās kaut ko mainīt.

* * * * * * *

Kausu piecinieks

"Nožēla"

Aizvainojuma sāpes, zaudējumi, vilšanās. Nepiepildītas cerības un gaidas. Nelaimīga laulība, problēmas personiskajās attiecības.

* * * * * * *

Kausu sešinieks

"Sirsnība"

Spēcīgas ģimenes saites, ģimenes svinības. Labas perspektīvas: mīlestība, laime, ģimene. Labas atmiņas, senu jūtu atjaunošanās. Pagātnes cilvēku atgriešanās dzīvē - vecie draugi, mīļotie, paziņas. Mantojuma saņemšana.

* * * * * * *

Kausu septītnieks

"Sapņi un vilinājumi"

Sapņi, fantāzijas, gaisa pilis. Pārāk spēcīgas vēlmes un emocijas. Apjukums, apgrūtināta izvēle svarīgā jautājumā. Nestabila situācija , aplami uzskati, neadekvāts situācijas novērtējums.

* * * * * * *

Kausu astotnieks

"Jaunā ceļa meklējumi"

Vērtību pārvērtēšana. Jaunu dzīves ceļa meklējumi. Nepieciešamība sākt daudz ko no jauna, no nulles. Pēkšņas pārmaiņas dzīvē. Nogurums, vilšanās. Mīlestības izbeigšanās, atvadīšanās.

* * * * * * *

Kausu devītnieks

"Vēlmju piepildīšanās"

Veiksme, sekmīgs lietas nobeigums, grūtības aiz muguras. Apmierinātība ar situāciju, ar harmoniju ar sevi, dāsnums, augstsirdība. Veselība, labklājība, pārticība. materiālie labumi, dzīves stabilitāte, vēlmju piepildījums.

* * * * * * *

Kausu desmitnieks

"Ģimenes laime"

Saišu stiprināšana :  mīlestībā, draudzībā, radniecībā. Laimīga laulība, bērna dzimšana, labklājība mājās. Brīvprātīga pieņemtas apņemšanās, sadarbība. Harmonija personiskajā dzīvē, apkārtējo cieņa. Aizbildnis vai persona, kas rūpējas par vaicātāja interesēm.

* * * * * * *

Kausu pāžs

"Iztēle un cerības"

Jaunais vīrietis vai sieviete, kas ir ciešā emocionālā savienībā ar vaicātāju (radinieks, draugs, mīļotais cilvēks ). Jaunas zināšanas un prasmes, mācības, studijas, radoši procesi, ceļojumi. Jauns daudzsološs biznesa, svaigs skatījums uzdzīvi. Inteliģents, sirsnīgs, izglītots draugs.

* * * * * * *

Kausu bruņinieks

"Jūtu spēks"

Laimīgs mīlestība, savstarpējas jūtas, laulība. Interesants vīrietis, romantisks mīļotais cilvēks. Jauks un godīgs jaunietis, draugs vai brālis. Atsaucība, laipnība, jūtīgums un jutekliskums. Radošums, atjautība, fantazēšana.

* * * * * * *

Kausu karaliene

"Dvēseles harmonija"

Sieviete- laipna, simpātiska un mīloša, kurai piemīt  gudrība un izpratne. Laba sieva, māte, radiniece, draudzene. Laime un harmonija personīgajā dzīvē, stipra ģimene. Mīlestība, harmonija, radošums, pašrealizācija.

* * * * * * *

Kausu karalis

"Jūtu stabilitāte"

Vīrietis no vaicātāja tuvākā pazīšanās loka. Vīrietis ar pieredzi, intuīciju, gudrību, autoritāti.Tēvs, aizbildnis, mīļākais, vīrs . Laimīga, uzticama laulība, spēcīgas jūtas.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.