Nodarbību plāns 2020.g.-2021.g.
klātienes un online kursi, prakses grupas, nodarbības, semināri, vebināri
 

NODARBĪBU PLĀNS  2020. - 2021. MĀCĪBU GADAM

 Prasmju kursa nosaukums   Datums Bezmaksas ievadnodarbība Nedēļas diena Laiks  Kopējais stundu skaits  Nodarbību skaits Stundu skaits nodarbībāCena par
kursu EUR,
dalībniekam
 
 Norises vieta 
 Lenorman Iesācējiem individuāli Online - pamatkurss
pēc vienošanās, darba dienu pirmajā pusē

NAV pēc vienošanās, darbadienapēc vienošanās, dienas pirmajā pusē 16 st., tālāk
 pēc vienošanās  
, tālāk
pēc vienošanās 
2  (maksa
par nodarbību
 25 eur)  
200.00 (pamatkurss)  Zoom, Skype  
TARO kurss individuāli Online -pamatkurss pēc vienošanās, darba dienu pirmajā pusē NAV pēc vienošanās', darbadiena  pēc vienošanās, dienas pirmajā pusē24 st., tālāk pēc vienošanās 12, tālāk pēc vieošanās 2  (maksa par nodarbību
 26 eur) 
312.00 (pamatkurss) Zoom, Skype 
1. Lenorman kāršu prasmju kurss  klātienē  2020.g.19.septembris- 5.decembris 12. septembrīsestdiena  10.30 - 15.30305klātiene pārcelta uz Online, sākums 10.novemrīRīga, mācību centrs, ONLINE 
2. Lenorman kāršu prasmju kurss  klātienē   2021.g. marts - maijsdatums tiks precizēts sestdiena 10.30 - 15.30 30 250.00 Rīga, mācību centrs 
 3. Lenorman kāršu prasmju kurss  ONLINE  2020.gada 08. septembris - 27.oktobrisNAV otrdienas 18.30 - 21.00  202.5 NOTIEK,
grupa pilna
Online, Zoom 
  4. Lenorman kāršu prasmju kurss  ONLINE  2020.g. 10.novembris - 2021.g.16.marts 2020.g.12.septembris katra otrā otrdiena18.30-21.00 25 10 2.5 180.00 Zoom,
ar Rīgas mācību centru
 
 4. Lenorman kāršu prasmju kurss  ONLINE   2021.gada 02. februāris - 2021.gada 23. martsNAVotrdienas 18.30. - 21.00 20 82.5saīsinātais,
128.00
ONLINE, Zoom
1. Lenorman prasmju prakses grupa klātienē NAV NAV viena svētdiena mēnesī 10.30 - 15.30 pēc vienošanās pēc vienošanās 7.00 eur stunda/ 30 eur nodarbība -katram Rīga 
2. Lenorman prasmju prakses grupa Online tiem, kuri pabeiguši kursu Lenorman Iesācējiem NAV pirmdienas18.30 - 21.00 pēc vienošanās pēc vienošanās 2.5 6.00 eur stunda/ 15 eur nodarbība - katram Online, Zoom 
1. TARO  kāršu prasmju
kurss klātienē
2020.g. septembris -
 2021.g. aprīlis 
NAV svētdiena
10.15 - 16.30 4485,5 ATCELTSRīga, mācību centrs 
2. TARO  kāršu prasmju 
kurss klātienē
 
NAVNAV ??448.00 eur viena stunda
1. TARO kāršu prasmju kurss Online 2020.g.1.oktobris-
2022.g. 17. decembris
NAV ceturtdiena 18.30 - 21.00 30  12 2.5NOTIEK,
grupa pilna
Online, Zoom 
2. TARO kāršu prasmju kurss Online 2021.g. 21.janvāris - 8. aprīlis   NAVtiks precizēts 18.30 - 21.00 35 14 2.5 238.00 Online, Zoom 
1. TARO prasmju
prakses grupa 
Klātienē
NAVNAV viena svētdiena mēnesī 10.30 - 15.30 ? ?7.50 eur stunda/ 30 eur nodarbība -  katram???
2. TARO prasmju
prakses grupa
Online 
tiem, kuri pabeiguši kursu Taro Iesācējiem NAV pirmdienas vai trešdienas18.30 - 21.00 pēc vienošanās pēc vienošanās 2.56.00 eur stunda/ 15 eur nodarbība - katram Online,
Zoom
1. Svārsta prasmju kurss  Ikdienai klātienē 2020.g. 26.septembris -
 24.oktobris 
 12. septembrīsestdiena 10.30 - 15.30 15 klātiene pārcelta uz Online, sākums 3.novembrīRīga, mācību centrs, ONLINE 
2. Svārsta prasmju kurss  Ikdienai klātienē  2021.g. marts -aprīlis datums tiks precizēts  brīvdiena10.30 -15.30 15 5125.00 Rīgas mācību centrs
1. Svārsta prasmju kurss Ikdienai Online 2020.g. 3.novembris - 2020.g 15.decembris2020.g. 12.septembriskatra otrā
otrdiena 
18.30 - 21.30 12472.00 Zoom ,
ar Rīgas mācību centru
2.Svārsta prasmju kurss Ikdienai Online  2021.gada 6.aprīlis līdz 27.aprīlis  NAVotrdienas 18.30 - 21.30 12 72.00 ONLINE,
Zoom 
1. Svārsta prasmju prakses grupa klātiene??? NAV ???10.30 - 15.30 ???  ? ?7.50 viena stunda katram - ??? ?
Rūnas un to lietošana
ONLINE 
 2020.g. -2021.g.NAV  ???18.30 - 21.00 JAUNUMS
sekojiet līdzi informācijai 
 ONLINE
LENORMAN meistarklases???NAV ???10.30.-15.30
???
 ? ?57.50 eur stunda/ 30 eur nodarbība - katram 
KIPPERAS orākula kāršu prasmju kurss ONLINE 2020.g. - 2021.g. NAV  ???18.30-21.00 ?JAUNUMS -
sekojiet līdzi informācijai 
ONLINE 
Čigānu orākula SIBILLA della Zingara kāršu kurss ONLINE 2020.g. - 2021.g. NAV ??? 18.30-21.00 JAUNUMS  -
sekojiet līdzi informācijai
ONLINE 

0
SAZIŅA  -  e-pasts  :   viedatelpa@inbox.lv 
vai arī
Sociālajos tīklos :  Draugiem,lv Austra Savstare (privāti). Facebook.com Austra Savstare (privāti)


 .