Nodarbību plāns 2020.g.-2021.g.
klātienes un online kursi, prakses grupas, nodarbības, semināri, vebināri
 

NODARBĪBU PLĀNS  2020. - 2021. MĀCĪBU GADAM

 Prasmju kursa nosaukums   Datums Bezmaksas ievadnodarbība Nedēļas diena Laiks  Kopējais stundu skaits  Nodarbību skaits Stundu skaits nodarbībāCena par
kursu EUR,
dalībniekam
 
 Norises vieta 
 Lenorman Iesācējiem individuāli Online - pamatkurss
pēc vienošanās, darba dienu pirmajā pusē
ŠOBRĪD PIETEIKTIES NAV IESPĒJAMS

NAV pēc vienošanās, darbadienapēc vienošanās, dienas pirmajā pusē 16 st., tālāk
 pēc vienošanās  
, tālāk
pēc vienošanās 
2  (maksa
par nodarbību
 30 eur)  
240.00 (pamatkurss)  Zoom, Skype
ŠOBRĪD PIETEIKTIES NAV IESPĒJAMS  
TARO kurss individuāli Online -pamatkurss pēc vienošanās, darba dienu pirmajā pusē 
ŠOBRĪD PIETEIKTIES NAV IESPĒJAMS
NAV pēc vienošanās', darbadiena  pēc vienošanās, dienas pirmajā pusē24 st., tālāk pēc vienošanās 12, tālāk pēc vieošanās 2  (maksa par nodarbību
 30 eur) 
360.00 (pamatkurss) Zoom, Skype 
ŠOBRĪD PIETEIKTIES NAV IESPĒJAMS
1. Lenorman kāršu prasmju kurss  klātienē  2020.g.19.septembris- 5.decembris 12. septembrīsestdiena  10.30 - 15.30305pārcelta uz Online, sākums 10.novemrīRīga, mācību centrs, ONLINE 
2. Lenorman kāršu prasmju kurss  klātienē   
 1. Lenorman kāršu prasmju kurss  ONLINE  2020.gada 08. septembris - 27.oktobrisNAV otrdienas 18.30 - 21.00  202.5 NOSLĒDZIESOnline, Zoom 
  2. Lenorman kāršu prasmju kurss  ONLINE  2020.g. 10.novembris - 2021.g.16.marts 2020.g.12.septembris katra otrā otrdiena18.30-21.00 25 10 2.5 GRUPA PILNA Online Zoom,
sadarbībā ar jauno Psiholoģiju Centru
 
 3. Lenorman kāršu prasmju kurss  ONLINE   2021.g. 09. februāris - 2021.g. 15. jūnijamNAVkatra otrā otrdiena 18.30. - 21.00 25 102.5200.00,
piesakoties līdz 15.janvārim 180 eur
ONLINE  Zoom sadarbībā ar Jauno Psiholoģiju Centru
 4. Lenorman kāršu prasmju kurss  ONLINE   2021.g. 8.jūnijs - 2021.g.19. novembris NAV katra otrā otrdiena  18.30 - 21.00 25 10 2.5 200.00 Online, Zoom 
1. Lenorman prasmju prakses grupa klātienē 
2. Lenorman prasmju prakses grupa Online tiem, kuri pabeiguši kursu Lenorman Iesācējiem NAV pirmdienas18.30 - 21.00 pēc vienošanās pēc vienošanās 2.5 6.00 eur stunda/ 15 eur nodarbība - katram Online, Zoom 
Lenorman Meistarklase
"Nākotnes modelēšana ar Lenorman kārtīm - Lenorman Maģija
tiem, kuriem ir zināšanas Lenorman kārtīs ;
19. decembrī
NAV sestdiena 10.30 ~ 13.00 aptuveni 2.5 aptuveni 2.5 NOSLĒGUSIESOnline Zoom sadarbībā ar Jauno Psiholoģiju Centru 
Lenorman Meistarklase
"Nākotnes modelēšana ar Lenorman kārtīm - Lenorman Maģija"  
tiem, kuriem ir zināšanas Lenorman kārtīs ;
 6. janvārī
NAV trešdiena 18.30 ~ 21.00 aptuveni 2.5  aptuveni 2.5  NOSLĒGUSIESOnline Zoom 
1. TARO  kāršu prasmju
kurss klātienē

1. TARO kāršu prasmju kurss Online 2020.g.1.oktobris-
2021.g. 18. marts
NAV katra otrā ceturtdiena 18.30 - 21.00 30  12 2.5grupa pilnaOnline, Zoom 
2. TARO kāršu prasmju kurss Online 2021.g. 14. janvāris - 17.jūnijs   NAVkatra otrā ceturtdiena 18.30 - 21.00 30 12 2.5 GRUPA PILNAOnline, Zoom 
3. TARO kāršu prasmju kurss Online  2021.g.13.maija - 2021g. 21.oktobrisNAV katra otrā ceturtdiena 18.30 21.00 30 12 2.5 240.00 ,
piesakoties līdz 8. martam
216 eur

Online, Zoom 
1. TARO prakses
grupa Klātienē

2. TARO prasmju
prakses grupa
Online 
tiem, kuri pabeiguši kursu Taro Iesācējiem NAV pirmdienas vai trešdienas18.30 - 21.00 pēc vienošanās pēc vienošanās 2.56.00 eur stunda/ 15 eur nodarbība - katram Online,
Zoom
1. Svārsta prasmju kurss  Ikdienai klātienē 2020.g. 26.septembris -
 24.oktobris 
 12. septembrīsestdiena 10.30 - 15.30 15 pārcelts uz Online, NOSLĒDZIESRīga, mācību centrs, ONLINE 
2. Svārsta prasmju kurss  Ikdienai klātienē  NAVNAV brīvdiena10.30 -15.30 15 5125.00 Rīgas mācību centrs
1. Svārsta prasmju kurss Ikdienai Online 2020.g. 3.novembris - 2020.g 15.decembris2020.g. 12.septembriskatra otrā
otrdiena 
18.30 - 21.30 124NOSLĒDZIESOnline Zoom sadarbībā
ar Jauno Psiholoģiju  Centru
2.Svārsta prasmju kurss Ikdienai Online   2021.g. 3.februāris - 2021.g.17.marts NAV katra otrā trešdiena 18.30-21.30 12 90.00, piesakoties līdz 15.janvārim 72 eurOnline Zoom sadarbībā 
ar Jauno Psiholoģiju Centru
 
2.Svārsta prasmju kurss Ikdienai Online  2021.gada 7.aprīlis līdz 2021.g.19.maijs NAVkatra otrā trešdiena 18.30 - 21.30 12 90.00 ONLINE,
Zoom 
Rūnas un to lietošana ikdienā
ONLINE 
 tiek plānots ?
2021.g. 15. aprīlis -2021.g.19.augustam
NAV  katra otrā ceturtdiena18.30 - 21.00 ?????? 2.5 JAUNUMS
sekojiet līdzi informācijai 
 ONLINE
LENORMAN tematiskās meistarklases
KIPPERAS orākula kāršu prasmju vebināru cikls ONLINE 2020.g. - 2021.g. NAV 
JAUNUMS -
sekojiet līdzi informācijai 
ONLINE 
Čigānu orākula SIBILLA della Zingara kāršu vebināru cikls ONLINE 2020.g. - 2021.g. NAV 
JAUNUMS  -
sekojiet līdzi informācijai
ONLINE 

0
 .