CITĀDA ZĪLĒŠANA
D A Ž Ā D I   Z Ī L Ē Š A N A S   V E I D I
 
0
SAZIŅA  -  e-pasts  :   viedatelpa@inbox.lv 
vai arī
Sociālajos tīklos :  Draugiem,lv Austra Savstare (privāti). Facebook.com Austra Savstare (privāti)


 .