TARO KĀRTIS
JAUNĀKIE (MAZIE) ARKĀNI - monētas
 

JAUNĀKIE ARKĀNI - MONĒTAS

Zīlēšanā ar TARO kārtīm MONĒTAS simbolizē materiālo vajadzību jomu un cilvēka jutekliskos priekus , kā arī praktiskumu un pamatīgumu visās dzīves jomās - no darba līdz mīlestībai. Greznība un nabadzība, ģimene, bērni, miesiskā mīlestība, apmierinātība ar savu stāvokli un nepieciešamība panākt cienīgu dzīves līmeni - lietu apjoms, ko aptver MONĒTAS ir ļoti plašs.

Spēļu kārtīs atbilst Kāravu mastij.

Masts stihija - elements : Zeme.

 Zīme : Ziedoši augi. 

Masts simbols : Monēta ar piecstaru zvaigznes attēlu 

* * * * * * *

Monētu dūzis

"Panākumu virsotnē"

Uzplaukums, labklājība, pārticībastabilitāte. Panākumi, visi vēlmju piepildīšanās. Harmonija dvēselēlielas, veiksmīgas perspektīvas.

* * * * * * *

Monētu divnieks

"Izveicība"

Prasme panākt savu, prasme kontrolēt situāciju un sevi. Veiksme, prieks, apmierinātība. Izmaiņas  uz labu, labas ziņas.

* * * * * * *

Monētu trijnieks

"Meistarība"

Profesionalitāte, apkārtējo cieņa. Pelnīti panākumus biznesā, darījumos. Dzīves līmeņa uzlabošanās. Labklājība, pārticība - kā atlīdzība par darbu. Spēcīga sadarbība, partnerība.

* * * * * * *

Monētu četrinieks

"Ieguvums"

Pārliecība par nākotni, stabilitāte, labklājība. Apmierinātība ar lietu virzību, materiālā labklājība. Mantojums, dārga dāvana.

* * * * * * *

Monētu piecinieks

"Zaudējumi"

Neveiksmes un grūtības darbā. Finansiālā nestabilitāte, finanšu zaudējumi, sabrukums. Slimība - fiziska vai garīga. Nepieciešamība pieņemt palīdzību no malas.

* * * * * * *

Monētu sešinieks

"Devīgums"

Labdarība, devīgums. Harmonija dvēselē, augstsirdība. Peļņa, finansiālā stabilitāte, labklājība. Veiksmīga ienesīga projekta īstenošana. 

* * * * * * *

Monētu septītnieks

"Augļu gaidīšana "

Finansiāli sasniegumi nākotnē. Ienesīgu projektu veiksmīga īstenošana un to izaugsme.  Neatlaidība mērķu sasniegšanā, peļņa kura, gaidāma pēc kāda laika.

* * * * * * *

Monētu astotnieks

"Darbs"

Profesionālisms, panākumi darbā un radošumā. Centība, saprātīga taupība, laba darba organizācija. Apmierinātība ar darbu, pelnīta atlīdzība par darbu. Mērķu sasniegšana, dzīves līmeņa celšana, veiksmīgs bizness.

* * * * * * *

Monētu devītnieks

"Labklājība"

Materiālā labklājība, dzīves līmeņa celšanās. Grūtības aiz muguras, finansiālā neatkarība, ienākumu pieaugums.  Panākumi ienesīgos projekti , stabilitāte, pārliecība par nākotni. Atpūta, atvaļinājums, brīvdienas, savu darba augļu baudīšana.

* * * * * * *

Monētu desmitnieks

"Pārticība un stabilitāte"

Bagātība, stabilitāte, finanšu labklājība. Ietekmīgs stāvoklis sabiedrībā. Stipra ģimenes, jebkuras spēcīgas saites ar radiniekiem, draugiem, biznesa partneriem. Finansiālā palīdzība, aizbildniecība. Mantojuma saņemšana, dārga dāvana.

* * * * * * *

Monētu pāžs

"Ieguvums"

Jaunu prasmju un iespējas gūšana. Materiālā stāvokļa uzlabošanās Pārmaiņas uz labu. Labas nākotnes perspektīvas, veiksmīgs sākums kaut kam jaunam. Jauns vīrietis vai sieviete no tuvāko paziņu loka.

* * * * * * *

Monētu bruņinieks

"Situācijas noteicējs"

Vīrietis, stingri stāvošs uz savām kājām, ar naudu.Labs darbinieks, augsti apmaksāts profesionālis. Labas finanšu ziņas, peļņa. Brauciens, kas saistīts ar peļņas gūšanu, komandējums.

* * * * * * *

Monētu karaliene

"Bagātība"

Sieviete ar ietekmi un naudu, patronese, aizbildne. Finansiāls atbalsts, dāsnums. Peļņa, materiāla labklājība, bagātība, pārpilnība.

* * * * * * *

Monētu karalis

"Naudas vara"

Vīrietis ar naudu un stāvokli sabiedrībā, praktisks un konservatīvs. Aizbildnis, padomdevējs. Panākumi biznesā, labas finanšu perspektīvas. Karjeras iespējas. Uzticamība, gribasspēks, "ķēriens" biznesā, mērķtiecība.Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.