V I E D Ā   T E L P A 
S M A L K Ā   P A S A U L E   U N   M A N T I K A
 

VIEDĀ TELPA - pašpilnveidošanās, pašizaugsmes, sevis atvēršanas un saprašanas, un gaišākas pasaules uztveres telpa.

Meditatīvās saziņas pieraksts - rakstiskais kontakts kā Visuma dāsnums, dažādu mantiku prasmju apgūšana un attīstīšana kā savas ikdienas pārzināšana, viedā zintniecība kā harmonizējoša iekšējās un ārējās pasaules sakārtotāja. 

TARO, LENORMAN kāršu un SVĀRSTA prasmju kursi     SKATĪT PĒC NORĀDĒM " K U R S I"

TARO, LENORMAN KONSULTĀCIJAS  par un ap to, ka Cilvēka Liktenis atgādina iepriekš novilktu apli (iezīmējas analoģija ar horoskopu). Cilvēks nekādi nevar iziet ārpus šī apļa, bet tā iekšienē gan viņš ir pilnīgi brīvs. Piemērojot šo dzīves ilgumam, tas nozīmē : cilvēks var nodzīvot jebkuru gadu skaitu viņam atvēlētajā gadu daudzumā. Mazāk - var, vairāk - nekad. Ar dažādām pareģošanas metodēm var noteikt dzīves pamata scenāriju, ieraudzīt notikumu pagrieziena punktus, taču šī iezīmētā scenārija iekšienē cilvēks ir spējīgs pats veidot savu likteni. Jebkuras mantikas  pareģojošā atbilde norāda uz to, kas var notikt, ja sekosiet izvēlētajam ceļam. Saistībā ar šo jums ir brīva izvēle : ļaut notikumiem notikt, ļaujoties Likteņa vēlīgumam, vai arī pacensties izmainīt, ienest korekcijas notiekošajās lietās. 

ŠOBRĪD  KONSULTĀCIJAS   NENOTIEK  

Par konsultāciju atsākšanu sekojiet informācijai šeit pat  www.viedatelpa.com

TUVĀKAJĀ  LAIKĀ  PLĀNOTIE   KURSI

LENORMAN kāršu prasmju kurss 

2021.gada 8. jūnijs, otrdiena

 ONLINE - Zoom, plkst.18.30

SKATĪT ŠEIT

TARO kāršu prasmju kurss 

2021. gada 15. jūlijs, ceturtdiena 

ONLINE - Zoom, plkst.18.30

SKATĪT ŠEIT

Svārsta prasmju kurss ikdienai

2021. gada 5.maijs, trešdiena 

ONLINE - Zoom, plkst. 18.30

SKATĪT ŠEIT

                  RŪNAS

HARMONIZĒJOŠIE VĒSTĪJUMI 

(Meditatīvās saziņas pieraksts)

SKAIDROJOŠIE VĒSTĪJUMI 

(Meditatīvās saziņas pieraksts)

SPĒKA VĀRDI -  MANTRAS 

(Meditatīvās saziņas pieraksts)

0
 .