Nodarbību plāns 2021.-2022.g.
ONLINE - VIDEO KURSI, VEBINĀRI, MEISTARKLASES
 

NODARBĪBU PLĀNS  2021. - 2022. mācību gadam

Prasmju kursa nosaukums Datums Bezmaksas ievada nodarbība Nedēļas diena Laiks Kopējais stundu skaits Nodarbību skaits
pamata+
papildus
Stundu skaits pamata nodarbībāCena par
kursu EUR,
dalībniekam
Norises vieta
  Lenorman kāršu prasmju kurss  Iesācējiem ONLINE+VIDEO 2021.g. 8.jūnijs - 2021.g.19. oktobris  NAV  katra otrā
 otrdiena
 
18.30 - 21.00  25+710 pamata + 5 papildus2.5 NOSLĒDZIES ONLINE+VIDEO, Zoom,
  sadarbībā ar
Jauno Psiholoģiju  Centru
 
Lenorman kāršu prasmju kurss  Iesācējiem 
ONLINE
 / VIDEO 
2022.gada 1.februāris -
21. jūnijs
 NAVdivas otrdienas mēnesī    18.30 - 21.00  25+7 10  pamata
+5 papildus
2.5 NOSLĒDZIES VIDEO+ONLINE, Zoom, 
sadarbībā ar
Jauno Psiholoģiju Centru 
 
  MEISTARKLASE
Lenorman kāršu negatīvā-ēnas puse
ONLINE  
2021.gada 16.augusts  NAV pirmdienas
vakars
 
  18.30 - 21.00 (21.30) 2.5 - 3 12.5 - 3NOSLĒDZIES   ONLINE, ZOOM,
  TARO kāršu
 prasmju kurss Iesācējiem
Online + Video
2021.g.15.jūlijs - 2021g. 16.decembris   NAV katra otrā ceturtdiena    18.30 -  21.00 30+1012 pamata
 +5 papildus
2.5 NOSLĒDZIES ONLINE+VIDEO, ZOOM 
TARO kāršu
prasmju kurss Iesācējiem
ONLINE / VIDEO 
2022.g.10. novembris - 2022. g.20. aprīlisNAV divas trešdienas mēnesī  18.30 -  21.00   30+1012 pamata
+5 papildus
 2.5NOSLĒDZIESONLINE+VIDEO, ZOOM 
  Svārsta prasmju
kurss Ikdienai
Online
2021.g. 5.maijs - 2021.g.16. jūnijs   NAV katra otrā trešdiena   18.30 - 21.30 124NOSLĒDZIES ONLINE,
Zoom,
sadarbībā ar
Jauno Psiholoģiju  Centru  
 
  Svārsta prasmju
kurss Ikdienai- VIDEOKURSS
+ONLINE

grupai 
2021.g. 8.oktobris - 2021.g. 26.novembris

NAV 2 mēneši  Video nodarbības 16
8
 NOSLĒDZIESVIDEOKURSS
sadarbībā ar
 Jauno Psiholoģiju Centru
  Svārsta prasmes Ikdienai- VIDEO KURSS
grupai
  2022.g. 4. marts- 2022.g. 22. aprīlisNAV 2 mēneši, katra piektdiena VIDEO nodarbības  katru piektdienu
 
aptuveni 16  aptuveni 2NOSLĒDZIES VIDEOKURSS
sadarbībā ar
Jauno Psiholoģiju Centru
 
  Svārsts ikdienai VIDEOKURSS

Pieeja tiek piešķirta un nosūtīta pēc apmaksas veikšanas  NAV VIDEO nodarbības, kurss 2 daļās vai
2 mēnešos
 
8  VIDEO nodarbības,
divās daļās vai divos mēnešos,
skatāmas sev ērtā laikā
 
~ 16 stundu VIDEO kurss
astoņās VIDEO nodarbības Dalībnieka Kabinetā,
skatāmas sev ērtā laikā
 
90.00
eur,
visa kursa cena

 IESPĒJAMS UZSĀKT MĀCĪBAS JEBKURĀ BRĪDĪ
VIDEOKURSS
Dalībnieka Kabinetā
SKATĪT ŠEIT   
RŪNAS  -
Iesācējiem
ONLINE + VIDEO

2021.g. 14. septembris - 2022.g.25. janvāris
JAUNUMS 1. mēnesī katru vakaru īsā video nodarbība par katru rūnu, no
2. mēneša katra otrā otrdiena

19.00 - 21.00
5 mēneši nodarbību
skaitu
skatīt
aprakstā

 
NOSLĒDZIESOnline + Video
Zoom
RŪNAS  - Iesācējiem
ONLINE / VIDEO
 
2022.gada 8.marts - 26.jūlijsNAV  1. mēnesī katru vakaru īsā video nodarbība par katru rūnu, no
 2. mēneša katra otrā otrdiena
 
18.30. - 21.00   5 mēneši   nodarbību
skaitu
skatīt
aprakstā
 
aptuveni 2,5  NOSLĒDZIES
Online + Video
Zoom  
KIPPERAS 
 kāršu prasmju MINI kurss

 Online + Video
 2021.g. 15. septembris - 2021.g. 27. oktobrisNAVkatra otrā trešdiena  18.30 - 21.00 10+64 pamata
+3 papildus
2.5 NOSLĒDZIESZoom, Online+Video,
  sadarbībā ar
 Jauno Psiholoģiju  Centru
KIPPERAS
 kāršu prasmju MINI kurss
Online / Video
 
2022.gada 11.maijs- 
15. jūnijs
PĒDĒJAIS MINI FORMĀTA KURSSdivas trešdienas mēnesī    18.30 - 21.00    10+6 4 pamata
+3
 papildus
2.5  NOSLĒDZIES Zoom, Online+Video, sadarbībā ar Jauno Psiholoģiju centru
 
ČIGĀNU orākula
della Zingara kāršu prasmju kurss Online / Video
 
2022.gada 10.marts - 16.jūnijsJAUNUMS  divas ceturtdienas mēnesī 18.30 - 21.00 20+6 8 pamata
+3 papildus
2.5 NOSLĒDZIES Online + Video
Zoom
 , sadarbībā ar Jauno Psiholoģiju Centru 

Pirkumu grozs