V I E D Ā   T E L P A 
S M A L K Ā   P A S A U L E   U N   M A N T I K A
 

VIEDĀ TELPA 

Pašpilnveidošanās, pašizaugsmes, sevis atvēršanas un saprašanas, savas dzīves un ikdienas sakārtošanas un gaišākas pasaules uztveres telpa

Cilvēka Liktenis atgādina iepriekš novilktu apli (iezīmējas analoģija ar horoskopu). Cilvēks nekādi nevar iziet ārpus šī apļa, bet tā iekšienē gan viņš ir pilnīgi brīvs. Piemērojot šo dzīves ilgumam, tas nozīmē : cilvēks var nodzīvot jebkuru gadu skaitu viņam atvēlētajā gadu daudzumā. Mazāk - var, vairāk - nekad. Ar dažādām pareģošanas metodēm var noteikt dzīves pamata scenāriju, ieraudzīt notikumu pagrieziena punktus, taču šī iezīmētā scenārija iekšienē cilvēks ir spējīgs pats veidot savu likteni. Jebkuras mantikas  pareģojošā atbilde norāda uz to, kas var notikt, ja sekosiet izvēlētajam ceļam. Saistībā ar šo jums ir brīva izvēle : ļaut notikumiem notikt, ļaujoties Likteņa vēlīgumam, vai arī pacensties izmainīt, ienest korekcijas notiekošajās lietās. 

TUVĀKAJĀ  LAIKĀ  PLĀNOTIE   KURSI

LENORMAN kāršu prasmju kurss 

2022.gada 4. janvāris, otrdiena

 ONLINE / VIDEO, plkst.18.30

SKATĪT ŠEIT

TARO kāršu prasmju kurss 

2022. gada , 10. novembris, trešdiena 

ONLINE / VIDEO , plkst.18.30

SKATĪT ŠEIT

Svārsta prasmju kurss ikdienai

2021. gada 8. oktobris, piektdiena 

VIDEOKURSS, plkst. 18.00

SKATĪT ŠEIT

Kipperas kāršu kurss

***JAUNUMS***

2021. gada 15. septembris

ONLINE + VIDEO , plkst.18.30

SKATĪT ŠEIT

Rūnu kurss

***JAUNUMS*** 

 2021.gada 14. septembris, plkst. 19.00

ONLINE+ VIDEO 

SKATĪT ŠEIT

lenorman kāršu negatīvā - ēnas puses

MEISTARKLASE  -  2021. gada 16.augusts

ONLINE - Zoom, plkst.18.30

SKATĪT ŠEIT


ČIGĀNU KĀRŠU KURSS

***JAUNUMS***

2022. gada 13. janvārī, plkst.18.30

ONLINE + VIDEO - ZOOM

Tiek plānots;   SKATĪT ŠEIT


ČIGĀNU ORĀKULA KURSI

                  RŪNAS

HARMONIZĒJOŠIE VĒSTĪJUMI 

(Meditatīvās saziņas pieraksts)

SKAIDROJOŠIE VĒSTĪJUMI 

(Meditatīvās saziņas pieraksts)

SPĒKA VĀRDI -  MANTRAS 

(Meditatīvās saziņas pieraksts)

0
 .