TARO KĀRTIS
JAUNĀKIE (MAZIE) ARKĀNI - monētas
 

JAUNĀKIE ARKĀNI - MONĒTAS

Zīlēšanā ar TARO kārtīm MONĒTAS simbolizē materiālo vajadzību jomu un cilvēka jutekliskos priekus , kā arī praktiskumu un pamatīgumu visās dzīves jomās - no darba līdz mīlestībai. Greznība un nabadzība, ģimene, bērni, miesiskā mīlestība, apmierinātība ar savu stāvokli un nepieciešamība panākt cienīgu dzīves līmeni - lietu apjoms, ko aptver MONĒTAS ir ļoti plašs.

Spēļu kārtīs atbilst Kāravu mastij.

Masts stihija - elements : Zeme.

 Zīme : Ziedoši augi. 

Masts simbols : Monēta ar piecstaru zvaigznes attēlu 

* * * * * * *

Monētu dūzis

"Panākumu virsotnē"

Uzplaukums, labklājība, pārticībastabilitāte. Panākumi, visi vēlmju piepildīšanās. Harmonija dvēselēlielas, veiksmīgas perspektīvas.

* * * * * * *

Monētu divnieks

"Izveicība"

Prasme panākt savu, prasme kontrolēt situāciju un sevi. Veiksme, prieks, apmierinātība. Izmaiņas  uz labu, labas ziņas.

* * * * * * *

Monētu trijnieks

"Meistarība"

Profesionalitāte, apkārtējo cieņa. Pelnīti panākumus biznesā, darījumos. Dzīves līmeņa uzlabošanās. Labklājība, pārticība - kā atlīdzība par darbu. Spēcīga sadarbība, partnerība.

* * * * * * *

Monētu četrinieks

"Ieguvums"

Pārliecība par nākotni, stabilitāte, labklājība. Apmierinātība ar lietu virzību, materiālā labklājība. Mantojums, dārga dāvana.

* * * * * * *

Monētu piecinieks

"Zaudējumi"

Neveiksmes un grūtības darbā. Finansiālā nestabilitāte, finanšu zaudējumi, sabrukums. Slimība - fiziska vai garīga. Nepieciešamība pieņemt palīdzību no malas.

* * * * * * *

Monētu sešinieks

"Devīgums"

Labdarība, devīgums. Harmonija dvēselē, augstsirdība. Peļņa, finansiālā stabilitāte, labklājība. Veiksmīga ienesīga projekta īstenošana. 

* * * * * * *

Monētu septītnieks

"Augļu gaidīšana "

Finansiāli sasniegumi nākotnē. Ienesīgu projektu veiksmīga īstenošana un to izaugsme.  Neatlaidība mērķu sasniegšanā, peļņa kura, gaidāma pēc kāda laika.

* * * * * * *

Monētu astotnieks

"Darbs"

Profesionālisms, panākumi darbā un radošumā. Centība, saprātīga taupība, laba darba organizācija. Apmierinātība ar darbu, pelnīta atlīdzība par darbu. Mērķu sasniegšana, dzīves līmeņa celšana, veiksmīgs bizness.

* * * * * * *

Monētu devītnieks

"Labklājība"

Materiālā labklājība, dzīves līmeņa celšanās. Grūtības aiz muguras, finansiālā neatkarība, ienākumu pieaugums.  Panākumi ienesīgos projekti , stabilitāte, pārliecība par nākotni. Atpūta, atvaļinājums, brīvdienas, savu darba augļu baudīšana.

* * * * * * *

Monētu desmitnieks

"Pārticība un stabilitāte"

Bagātība, stabilitāte, finanšu labklājība. Ietekmīgs stāvoklis sabiedrībā. Stipra ģimenes, jebkuras spēcīgas saites ar radiniekiem, draugiem, biznesa partneriem. Finansiālā palīdzība, aizbildniecība. Mantojuma saņemšana, dārga dāvana.

* * * * * * *

Monētu pāžs

"Ieguvums"

Jaunu prasmju un iespējas gūšana. Materiālā stāvokļa uzlabošanās Pārmaiņas uz labu. Labas nākotnes perspektīvas, veiksmīgs sākums kaut kam jaunam. Jauns vīrietis vai sieviete no tuvāko paziņu loka.

* * * * * * *

Monētu bruņinieks

"Situācijas noteicējs"

Vīrietis, stingri stāvošs uz savām kājām, ar naudu.Labs darbinieks, augsti apmaksāts profesionālis. Labas finanšu ziņas, peļņa. Brauciens, kas saistīts ar peļņas gūšanu, komandējums.

* * * * * * *

Monētu karaliene

"Bagātība"

Sieviete ar ietekmi un naudu, patronese, aizbildne. Finansiāls atbalsts, dāsnums. Peļņa, materiāla labklājība, bagātība, pārpilnība.

* * * * * * *

Monētu karalis

"Naudas vara"

Vīrietis ar naudu un stāvokli sabiedrībā, praktisks un konservatīvs. Aizbildnis, padomdevējs. Panākumi biznesā, labas finanšu perspektīvas. Karjeras iespējas. Uzticamība, gribasspēks, "ķēriens" biznesā, mērķtiecība.Pirkumu grozs