KIPPERAS ORĀKULS
kas ir kipperas orākuls ?
 
Oriģinālās Kipperas
Kipperas Oriģinālās kārtis - tās ir vecvecā Kipperas kāva, tā ir Klasika, ar kuru vajadzētu sākt apgūt šo orākulu.
Oriģinālās Kipperas
 

Gadsimtu mijas Kipperas

Kāršu nozīmes skatīt šeit


Kipperas kārtis 1870 gadā izveidoja Sūzanna Kippera. Tā ir pilnīgi atsevišķa sistēma no Parastajām Spēļu kārtīm un Lenorman kārtīm.

Mazā Lenorman kāršu kāva  uz to laiku jau bija izveidota, katrā gadījumā 1847 gadā tā jau bija izdota, un tās pamati tomēr rodami Parastajās spēļu kārtīs. Bet Sūzannas Kipperas  kavas veidošanas laikā Vācija pārcieta vācu-franču karu, un tāpēc Sūzanna juta riebumu pret visu francisko. Nacionālā lepnuma dēl viņa pati sāka veidot savu vācisko kāvu.

Klasiskai Kipperas kavai ir 6 personkārtis un 30 dzīves situāciju kārtis. Mastis ir izslēgtas no šīs kavas (atšķirībā no Lenorman).

Bet, tās piekritība "franču (Lenorman) kāršu mantikai" tomēr ir manāma.

  1. Par pamatu ņemta 36 kāršu kāva.
  2. Katrai kārtij ir plašs attēls-bilde, kurā ir attēlots kāds svarīgs vēstījums.
  3. Kavā ir 2 Vaicātājkārtis (Signifikatori - klienta kārtis).
  4. Akcents tiek likts uz ciparu salikumiem.
  5. Īpaša uzmanība tiek veltīta kāršu salikumiem. Tiem tiek piedēvēta īpaša nozīme.

Iznākumā : Parastās Spēļu kārtis - uz tā pamatiem radās mazā Lenorman kava, kā pastāvīga sistēma. Bet Kipperas orākuls kvalitatīvi atšķīrās no Lenorman sistēmas, jo Sūzanna Kippera atteicās no mastīm.
Visas trīs sistēmas ir patstāvīgas un individuālas.

Darbojas ļoti labi, ir neliels knifiņš, kurš ir derīgs tikai šajā orākulā, un līdz ar to tam ir liela atšķirība no Lenorman - tas ir tas, ka Kipperās darbojas traktējums pēc Vaicātājkārts skatiena virziena....Izmēģiniet no sākuma tikai līnijveida izklājumus, un pievērsiet uzmanību tam, kādas kārtis ir pirms Vaicātājkārtij un kādas ir aiz tās....

Pirkumu grozs