TARO KĀRTIS
Jaunākie (mazie) ARkāni - zižļi
 

JAUNĀKIE ARKĀNI - ZIŽĻI

Zīlēšanā ar TARO kārtīm ZIŽĻI pārstāv jomas, kas saistītas ar cilvēka ikdienas darbību, ar viņa darbu, biznesu, karjeru, lietām, citiem pienākumiem un saistībām. Plāni un to īstenošana, šķēršļi ceļā uz tiem, vispārējā lietu virzība, savu interešu aizstāvība  - tās ir galvenās jomas, kuras apraksta ZIŽĻU masts.

 Spēļu kārtīs atbilst Kreiču mastij.

Masts stihija-elements : Uguns 

Zīme : Ugunīgā salamandra

Masts simbols : Vāle, uz kuras varat atbalstīties kā uz zižļa, un aizsargāties ar to no ienaidniekiem.

* * * * * * *

Zižļu dūzis

"Panākumi"

Radošais potenciāls, radošums, atjautība. Uzņēmība, karjeras attīstība, entuziasms. Sekmes, panākumi, atzinība. Vīrišķais, aktīvs, darbīgais princips - sākums. Nauda, bagātība.

* * * * * * *

Zižļu divnieks

"Nodomi un perspektīvas"

Ticība iecerētā panākumiem, rūpīgi plānošana, apdomība. Labklājību palielināšanās, partnerība, stabilitāte. Uztraukums, trauksme par nākotni. Sava ceļojuma plānošana. Izglītība, zinātne.

* * * * * * *

Zižļu trijnieks

"Jauna posma sākums"

Iecerētā labvēlīgs iznākums, panākumi aktivitātēs, plānu īstenošana . Stabilitāte, ticība nākotnei. Sadarbība, stipras partnerattiecības.

* * * * * * *

Zižļu četrinieks

"Pirmie augļi"

Labas ziņas, laime un labklājība, dvēseles harmonija. Panākumi biznesā, plānu īstenošana , pelnīti dāsni darba augļi.  Loloto vēlēšanos izpilde , veiksme, patīkams pārsteigums, materiālā labklājība.

* * * * * * *

Zižļu piecinieks

"Sāncensība"

Konkurence, labklājības vai bagātības iegūšana caur cīņu par to. Sāncensība, sasvstarpēja cīņa, tieksme pēc līderības. Uzlabots finansiālais stāvoklis. Konfrontācija ar citiem, konflikts ar kolēģiem. Nepieciešamība aizstāvēt savas intereses, cīnīties par tām.

* * * * * * *

Zižļu sešinieks

"Triumfs"

Triumfs, uzvara, svarīga, priecīga ziņa. Uzvarētājs, līderis, sabiedrības cieņa un atzinība. Panākumi biznesā un darījumos, savu ambīciju īstenošana. 

* * * * * * *

Zižļu septītnieks

"Savu interešu sardzē"

Noteiktība, drosme, spēja aizsargāt un aizstāvēt savas tiesības. Konfrontācija, konflikts, strīds, saķeršanās. Sarežģīta situācija, nepieciešamība aizstāvēt sevi. Sīva konkurence, sarežģītas pārrunas.

* * * * * * *

Zižļu astotnieks

"Virzība bez šķēršļiem"

Beigas šķēršļiem, plānu īstenošana . Lietišķā aktivitāte, nepieciešamība pasteigties, lai gūtu panākumus. Brauciens, ceļojums.

* * * * * * *

Zižļu devītnieks

"Gatavība jebkam"

Fiziskā izturība un garīgs spēks, apņēmība, spēja cīnīties. Pretestība, nepieciešamība aizsargāt savas intereses. Situācijas neskaidrība, nepieciešamība nogaidīt, aizkavēšanās, īslaicīga atelpa.

* * * * * * *

Zižļu desmitnieks

"Smagā nasta"

Pārmērīga slogs. Smags slogs ,paša cilvēka sev uzvelts (arī kādu noteiktu mērķu sasniegšanai). Panākumu, naudas un slavas slogs. Nomāktība, depresija, ierobežotība.

* * * * * * *

Zižļu pāžs

"Lietišķie sakari"

Zēns vai meitene, draugs, kurjers, aizgādnis. Ikdienas lietišķas attiecības: kolēģiem, partneriem, līdzgaitnieki. Noteiktība, ambīcijas, vadība, intelekts. Svarīgi un interesanti jaunumi. Uzticamība, augstsirdība.

* * * * * * *

Zižļu bruņinieks

"Profesionalitāte"

Brauciens, ceļojums. Darba vietas vai dzīvesvietas maiņa. Draudzīgs, enerģisks, pašpārliecināts jauneklis. Individuālisms, vēlme būt uzmanības centrā, spēle publikai.

* * * * * * *

Zižļu karaliene

"Augstā aizbildniecība"

Sieviete ar autoritāti, pieredzi, varu un naudu, saistīta ar jautātāja dzīves lietišķo sfēru. Sieviete- profesionālis savā jomā, daudz sasniegusi, neatkarīga. Neatkarība, vēlme pēc labklājības, finansiāli panākumi.

* * * * * * *

Zižļu karalis

"Karjera un vara"

Vīrietis, kam ir bagātība un vara. Vīrietis - godīgs, krietns, uz kuru var paļauties. Panākumi uzņēmējdarbībā, ienākumi, materiālās labklājības palielināšanās . Aizbildniecība, stabila laulība.


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.