Čigānu Orākuls
Kāršu izklājumi dažādiem dzīves gadījumiem
 

Izklājums "Pašreizējie apstākļi"

Jauc kārtis  un koncentrējas uz to, kas notiek kādā interesējoša situācijā, notikumā.

Izliek 2 kārtis, un tulko kā zemāk aprakstīts:

1 - Šī brīža apstākļi, par kuriem vajag zināt vai uz kuriem jāpievērš uzmanība.Parāda par ko raizējas jūsu prāts un sirds

2 - Ceļš (kā rīkoties ar 1.kārts enerģijām).Vai nu jūs tās izmantojat savam labumam, vai maināt savu pieeju.

Pēc nepieciešamības var likt kārtis klāt.

Izklājums "Krusts" prognozei

.....2.....
5...1...4
....3....


1. Tagadne
2. Pagātne
3. Tuvākā nākotne
4. Šķēršļi, traucēkļi
5. Padoms

Ja nepieciešams, katrā pozīcijā liek kārtis klāt - 1 vai 2.

Izklājums "9 liecinieki"

Izliek 9 kārtis kā parādīts un tulko kā aprakstīts: 

1 - 2 - 3
8 - 9 - 4
7 - 6 - 5

Horizontāli:
1, 2, 3 - garīgais līmenis
8, 9, 4 - emocionālais līmenis
5, 6, 7 - pamats, pamati
Vertikāli:
1, 8, 7 - pagātne
2, 9, 6 - tagadne
3, 4, 5 - nākotne

Izklājums "Krusts" par situāciju

Jauc kārtis, izliek krusta veidā ar bildi uz leju, centrā tiek likta pirmā kārts, kura raksturo  šī brīža situāciju , otrā kārts virs pirmās - svarīgākie notikumi nesenā pagātnē, 3 kārts - liek zem pirmās un apraksta kā situācija veidosies tuvākajā nākotnē. Ceturto kārti liek pa labi no centra - un tā norāda uz šķēršļiem, kuri traucēs vaicātāja ambīciju realizēšanai. Pēdējā kārts, piektā, ir jāuztver kā padoms, ieteikums vai arī brīdinājums un pat prasība, kā rīkoties vai nerīkoties šajā situācijā.

---------2--------
5-------1-------4
--------3----------


Tālāk uz katru no šīm kārtīm tiek likta vēl viena kārts - visa procedūra tiek atkārtota 3 reizes. Un iznākumā mums ir 4 kārtis katrā no 5 kāršu kaudzītēm. Pēc tam mēs visas kārtis griežam ar bildēm uz augšu - un sākam tās tulkot, interpretēt.

Izklājums "Ko darīt ?"

Tādu jautājumu kā : "Ko darīt?", "Kā rīkoties ?", "" Kādā veidā mainīt situāciju?", "Kas traucē nodoma realizēšanai ?", u.t.t.,  izskatīšanai

       1
   2  -  3
      4

  1.  Pašreizējās domas
  2.  Jūsu sajūtas
  3. Rīcības plāns (norāda ceļu uz jautājuma risinājumu: kas jums ir jāmaina saistībā ar pozīciju 1 un 2)
  4. Kā vai kas var  notikt (rezultāts vai iespējamais risinājums)

Izklājums "Dienas trijstūris"

------4-----
---5--1--6-----
---2-----3-----

1- Dienas kārts, pamata kārts
2. Ko nedarīt 
3. Ko darīt 
4. Dienas kārts, kura papildina pamata kārti 
5. Ko nedarīt 
6. Ko darīt 

Izskatot konkrētā jautājuma kārtis, tās tulko pāros - 1 ar 4; 2 ar 5; 3 ar 6.

Izklājums "Salīdzinājums"

Izklājums ir piemērots jūtu  salīdzināšanai un analizēšanai.Tad, kad mums ir jāuzzina ko jūt viens un tas pats cilvēks attiecībā pret dieviem dažādiem cilvēkiem. Piemēram, mēs esam ieinteresēti kādā cilvēkā, bet ir šaubas par to, ko viņš jūt pret mums un pret citu cilvēku.

Sajaucam kāvu, pārceļam. Izvelkam 9 kārtis un izliekam tās no kreisās puses uz labo ar jautājumu - Ko viņš jūt pret mani?

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

Atlikušās kārtis atkal sajaucam. Izvelkam 9 kārtis, atkal izliekam tāpat, bet ar jautājumu - Ko viņš jūt pret otru cilvēku?

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18

Tā mums izveidojas divas kāršu rindas, kuras būs interesanti izanalizēt un salīdzināt.

Izklājums "Krusts" (par attiecībām pārī)

........9
5...6....7....8
........4
........3
........2
........1


1- kādu jūs saredzat savu partneri, kā viņu sajūtat
2- tas, ko viņš patiesībā izjūt, kādu viņš saredz jūs 
3- jūsu emocionālās vajadzības
4- jūsu partnera emocionālās vajadzības
5- tagadne 
6- ko jūs gribat šajās attiecībās 
7- ko grib jūsu partneris šajās attiecībās  
8- kā kārtis saredz jūsu attiecības 
9- pāra nākotne

Dienas izklājums

1 - 4.  Rīts
2 - 5.  Diena
3 - 6.  Vakars

Ja nepieciešams , tad katrā pozīcijā liek klāt kārtis, 1 vai 2.

Izklājums "Vienkāršais" no 7 kārtīm

1 - pats vaicātājs (raksturojums)
2 - 3 - 4 par ko domā vai pagātne
5 - 6 - 7 perspektīvas vai nākotne

Nozīmes  5 ; 6 ; 7 var tikt nomainītas uz rīcības apskatu, ja ir tāds jautājums.

Izklājums "Par attiecībām"

*Šis izklājums der arī citiem orākuliem.

Kārtis sajauc. Tālāk izliek pēc shēmas : izveidosies divas piramīdas un viens bloks pa trim kārtīm katra rindā - tagadne, šķēršļi, nākotne.

Shēma:

1 - 2 - 3............7 - 8 - 9
4 - 5...............10 - 11
6...................12


13 - 14 - 15
16 - 17 - 18
19 - 20 - 21


Pirmā piramīda  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - viņa domas un jūtas.
Otrā piramīda 7 - 8 - 9 -10 - 11-12 -  viņas domas un jūtas.

13-14-15- tagadne
16-17-18- šķēršļi
19-20-21- pāra nākotne

Izklājums "Pusmēness"

Izklājuma tehnika:
Lieto gadījumos, kad nav nekādu īpašu jautājumu un ir vajadzīga kopējā prognoze. Izklājums lieliski der kāvām ar 32, 36, 52 kārtīm. Tai skaitā arī Čigānu Orākuls.

Jaucam kāvu, izvelkam kārtis ierastajā veidā. No sākuma izliekam pa vienai kārtij 9 pozīcijās, izliekam kārtis no kreisās uz labo pusi pusloka veidā (pusmēneša).

Pēc tam vēl 9 kārtis tajā pašā kārtībā. Tādā veidā izveidojas 9 kāršu pāri (18 kārtis).

Pozīcijas:

Kārtis interpretē - tulko pārī, un tās stāsta par vaicātāja dažādām dzīves jomām:

1 pāris : parāda kādu, ko vaicātājs satiks;
2 pāris : parāda kādu, ko vaicātājs mīlēs;
3 pāris : tas, kurš  ir apnicis vaicātājam;
4 pāris : tas, kas mierinās un nomierinās
5 pāris : tas, kas apdraud;
6 pāris : tas, kas palīdzēs;
7 pāris : tas, kas pārsteigs; 
8 pāris : vaicātāja cerības un plāni; 
9 pāris : tas, kas iepriecinās.

Izklājums "10 kārtis "

Kāva tiek sajaukta ierastajā veidā. Paņemam no kārts virspuses pa vienai kārtij un izliekam kārtis apgrieztas piramīdas veidā. Vai orientējamies pēc shēmas:


1 pozīcija .................2 pozīcija
...............3 pozīcija................


Kāršu pozīcijas:
Pirmā pozīcija: 1- 4 -7 - pagātne
Otrā pozīcija:   2 - 5 - 8 - tagadne
Trešā pozīcija: 3 - 6 - 9 - nākotne
10 kārts  - iznākums, rezultāts

Citiem vārdiem sakot : vispirms pirmā kārts par pagātni, otrā par tagadni, trešā par nākotni, ceturtā par pagātni un tā tālāk.

*Ja cilvēku neinteresē pagātne, tad pirmajā pozīcijā - tagadne, otrajā tuvākā nākotne, trešajā - tālāka nākotne.

Izklājums "Par situāciju, notikumu"

Un tā - tiek izvilktas 6 (8) kārtis . Pozīcijas nozīmē šo:

1. Tēma - par ko ir runa
2. Tagadne - kā nemainīgā ietekme
3. Tagadne, kura var mainīties, bieži norāda uz to vai tām lietām, kam pievērš pārāk maz uzmanības
4. Pagātne
5. Nākotne
6. Laika kārts: izskata saistīti ar 5.kārti
7. Pirmā papildus kārts par tālākajām tendencēm - tiek izvilkta, ja ļoti nepieciešams precizēt.
8. Tas pats, papildus kārts par nākotni

---------2----------
4--------1---------5
----------3----------
----------6
---------7,8

Izklājums "Sibillas piramīda" 

1 - 2 - 3 - 4 - 5  pagātne
6 - 7 - 8 - 9  tagadne
10 - 11 - 12  tuvākā nākotne
13 - 14 - 15  tālākā nākotne

Izklājums "Vienkāršā piramīda"

1- 2 - 3 - 4  pagātne
5 - 6 - 7  tagadne
8 - 9  tuvākā nākotne
10  tālākā nākotne

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.