VIEDĀS KONSULTĀCIJAS
Situāciju izpēte, risinājumi, harmonizēšana, domāšanas maiņa
 

VIEDĀ KONSULTĀCIJA sevī ietver plašu mantiku pielietošanas spektru.

TARO un LENORMAN kārtis, svārsta-diagrammu metode, rūnas, Augstāko Spēku sniegtās atbildes meditatīvās saziņas pierakstā.

Konsultācijas laikā noskaidrotās situācijas uzlabošanā tiek izmantotas : zemapziņas zīmējumu zīmēšana, situāciju maiņa ar kāršu maģiju, Spēka Vārdu - latvisko mantru meditatīvu darbināšana, harmonizēšana ar krāsām, sakrālo gaismas ģeometriju un numeroloģiju.

Šo visu metožu kopumu liekot lietā, tiek pētītas situācijas, notikumi, cilvēki, meklētas atbildes un risinājumi, uzlabota pašsajūta un attieksmi pret sevi un pasauli, mainās domāšana - cilvēks maina sevi un savu apkārtni, līdz ar to partneru attieksmi attiecībās, līdzcilvēku domas un attieksmi pret sevi, apstākļus noteiktos dzīvēs brīžos un pašā dzīvē vispār.

Viedās konsultācijas pieejamas iepriekš obligāti piesakoties un darot zināmu iemeslu, jautājumu, situāciju, notikumu , kuru vēlas padziļināti izskatīt un rast risinājumu ... un pats galvenais - ja pats cilvēks ir gatavs tiešā veidā darboties risināšanā, sevis un savas situācijas sakārtošanā. 

ŠOBRĪD KONSULTĀCIJAS NOTIEK rakstiski un SKYPE (telefona Nr., ja būs nepieciešams tiks izsūtīts e-pastā)

Iepriekšpieteikšanās e-pastā: viedatelpa@inbox.lv

Konsultācija 1/2 stundas 20 EUR

Konsultācija 1 stunda 40 EUR

Konsultācija 1.5 stundas - 55 EUR

Piesakoties vienosimies par savstarpēji izdevīgu konsultācijas laiku, saņemsit rēķinu priekšapmaksai . Ierodoties uz konsultāciju rēķinam ir jābūt apmaksātam. Pēc rēķina apmaksas ieteicams nosūtīt uz e-pastu bankas maksājumu. 

Ja kādu iemeslu dēļ vēlaties konsultāciju pārcelt vai vispār atcelt, tas jādara zināms līdz 24 stundām iepriekš norunātā laika. Samaksātā nauda tiks atskaitīta atpakaļ. Ja neierodaties uz konsultāciju par to iepriekš nebrīdinot, tad samaksātā nauda atpakaļ atmaksāta NETIEK !!!


0
SAZIŅA  -  e-pasts  :   viedatelpa@inbox.lv 
Tālruņa Nr. - tiek izsūtīts e-pastā pēc nepieciešamības
Sociālajos tīkos :  Draugiem,lv Austra Savstare (privāti). Facebook.com Austra Savstare (privāti)


 .