KONSULTĀCIJU SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA - rakstiski, (izņēmuma gadījumos sarunas veidā - skype, telefoniski).

KONSULTĀCIJAS FORMĀTS - Jūsu jautājumi,konkrētā situācija vai problēma - manas (kāršu) atbildes .


 I. MANAS TARO un LENORMAN KONSULTĀCIJAS  IR mūsdienīgu instrumentu skatījums dzīves problēmu risināšanai.  Tāpēc neatbildu uz jautājumiem  -  "kad un vai vispār apprecēsies?", "cik būs vīri/sievas?", "cik būs bērnu?", par tālāko nākotni vispār - "ko man tur rāda, kas man tur būs",  u.c. cilvēciskas ziņkāres jautājumiem  -  ar šiem jautājumiem lūdzu pie zīlniecēm....  

 II. MANAS  TARO un LENORMAN KONSULTĀCIJAS   IR    konkrētu problēmsituāciju un notikumu padziļināti, taropsiholoģiski, izvērsti, cēloņus un sekas pētoši, risinājumu un padomus meklējoši skatījumi - 

 1) attiecību jautājumos (esošās attiecības, topošās attiecības, sarežģījumi vai šķiršanās attiecībās, vai ar satikto cilvēku izveidosies attiecības, gaidot vai meklējot attiecības, partneru saderība, attiecības ar ģimenes locekļiem, ar darba biedriem, ar draugiem, paziņām, u.c.  ); 

2) darba un biznesa jautājumi (sarežģījumi, risinājuma meklējumi, izvēle, labākais rīcības veids biznesa uzsākšanā, u.c.);

3) dažādi personīgi jautājumi (arī karma, iepriekšējās dzīves, padomi rīcībai, personības raksturojums, izvēles jautājumi no jau apzinātiem variantiem, u.c.).

IIINosūtiet savu jautājumu(-us) ar īsu situācijas aprakstu kopā ar īsto vārdu, datiem (tikai datums un mēnesis vai precīzs gadu skaits vai precīza Zodiaka zīme pēc astroloģijas; ja par attiecībām- tad arī par partneri to pašu) uz  e-pastu  :  viedatelpa@inbox.lv  (ar tālruņa nr. apmainīsimies, ja būs nepieciešams) Katrs gadījums ir individuāls, ja kaut kādu iemeslu dēļ konsultāciju nevarēsiet saņemt , tad es to uzrakstīšu savā atbildē.

IV. Ja jautājums paredz skatīt situācijas attīstību nākotnē, tad uzrādiet noteiktu laiku, kāds interesē (tuvākais mēnesis, trīs mēneši, pusgads, gads). Ja  nebūs  norādīts, tad atbilde paredz sevī  laika posmu no 1 līdz 1,5 gadam.

V. Jo precīzāk noformulēsiet jautājumu (-us), jo precīzāka būs atbilde ! Rakstiskās atbildes uz vairākām A4 formāta lapām - atkarībā no jautājuma plašuma un būtības., vai to daudzuma. Pēc atbilžu saņemšanas, jau atbildētā sakarā,  ir iespēja uzdot precizējošus jautājumus .

VI. Vienosimies par konsultācijas veidu un laiku, saņemsiet rēķinu par priekšapmaksu. Rakstiskā konsultācijā atbildes saņemsiet 2 - 7 darba dienu laikā rindas kārtībā pēc apmaksas ienākšanas kontā ; sarunu konsultācijā atbildes saņemsiet norunātajā laikā, ja apmaksa būs ienākusi bankas kontā.

VII. NEIZSKATU jautājumus, kas saistīti 

1) ar precīza laika noteikšanu (viss atkarīgs no paša cilvēka ieguldītajām pūlēm un gatavības tam, ko gaida. ko vēlas gūt), 

2) ar veselību (slimību diagnosticēšanu un ārstēšanu - ir jāiet pie ārstiem un pie reizes arī pie sertificētiem dziedniekiem), 

3) ar negatīvo ietekmi (lāstus, ļaunas acs, utt.),   

4) ar melno maģiju, ar burvestībām.


Pamatpiedāvājumu var apskatīt šeit: 
Piedāvājums

Nepieciešamības gadījumos tiek sastādīti  atbilstoši kāršu izklājumu-skatījumi ar tieši  Jūsu situācijai vai notikumam atbilstošiem izskatāmiem jautājumiem.

PASTĀVĪGAJIEM klientiem iespējamas atlaides.       Īpašos gadījumos cena var tikt samazināta.

Rakstiskā konsultācija e-pastā  viedatelpa@inbox.lv

Attiecības un mīlestības jautājumi  sākot ar 20  EUR (viena situācija, notikums, problēma vienas attiecības) 

Darba un biznesa jautājumi sākot ar 20 EUR (viena situācija, notikums, problēma)

Dažādi personīgi jautājumi, padomu saņemšana sākot ar 20  EUR (viena situācija, notikums, problēma)

Gada skatījums pa dzīves jomām 

(par galveno tendenci katrā izskatāmajā jomā) -

 40 EUR (15 dzīves sfēras)

  50 EUR (20 dzīves sfēras)

Ja izvēlas klāt gada skatījumam vienas dzīves sfēras (attiecības, darbs, izvēle, padoms) padziļinātu izpēti, tad attiecīgi 55 vai 65 EUR

RAKSTISKO konsultāciju lielais pluss ir tas, ka sagatavojot šīs atbildes ir iespēja nopietnāk iedziļināties izskatāmajā problēmā, un rakstīts vārds vienmēr ir paliekošs, ar dziļāku jēgu un, līdz ar to ar lielāku vērtību. Kā arī šīs atbildes ir lasāmas, pārlasāmas un ar tām var darboties ilgtermiņā savās pārdomās un darbībās.

Visas atbildes A4 formātā uz vairāk lapām - atkarībā no jautājuma(-u) būtības un to skaita. 

    Sarunas konsultācija SKYPE, telefoniski 

Konsultācija  1 stunda 40 EUR

Konsultācija 1,5 stunda 55 EUR

Konsultācija 1/2 stunda 20 EUR

Ja ir vairāki jautājumi, tad ieteicamais konsultācijas laiks ir 1,5 stunda.

Ja ir tikai viens neliels jautājums, tad pietiek ar pusstundu.

Iepriekšpieteikšanās OBLIGĀTA, norādot savu jautājumu vai problēmu kopā ar saviem datiem rakstiski e-pastā : viedatelpa@inbox.lv

Konsultācijas formāts :

 Jūsu jautājumi - manas (kāršu) atbildes

Savus jautājumus noteikti apdomājiet un sagatavojiet iepriekš, lai konsultācijas laikā tie neaizmirstas un nav jātērē savs laiks, domājot par to, par ko gribējās pajautāt. Augstāk aprakstā norādīts uz kādiem jautājumiem manās konsultācijās atbildes saņemt nevarēsiet.

Ierodoties uz konsultāciju rēķinam ir  jābūt apmaksātam. 

Ja kādu iemeslu dēļ vēlaties konsultāciju pārcelt vai vispār atcelt, tas jādara zināms līdz 24 stundām iepriekš norunātā laika. Samaksātā nauda tiks atskaitīta atpakaļ. Ja neierodaties uz konsultāciju par to iepriekš nebrīdinot, tad samaksātā nauda atpakaļ atmaksāta NETIEK !!!

0
SAZIŅA  -  e-pasts  :   viedatelpa@inbox.lv 
Tālruņa Nr. - tiek izsūtīts e-pastā pēc nepieciešamības
Sociālajos tīkos :  Draugiem,lv Austra Savstare (privāti). Facebook.com Austra Savstare (privāti)


 .