Ievadi virsrakstu
Šeit vari ievadīt paskaidrojošu tekstu.
 

AKCIJA

Mīlestības un attiecību skatījums ar Taro un Lenorman kārtīm 

"Valentīndienas noskaņās"

klāt Vēlējuma vārdi no Spēka Vārdu pūra lādes


1. Kā viņa jūtās šī vīrieša klātbūtnē?

2. Kas viņai prātā (ko domā) attiecībā uz šo vīrieti?

3. Kas viņai sirdī (ko jūt) attiecībā uz šo vīrieti?

4. Viņas aktīvā rīcība attiecībā uz šo vīrieti?

5. Kā viņš jūtās šīs sievietes klātbūtnē?

6. Ko viņš no viņas sagaida?

7. Kas viņam prātā (ko domā) attiecībā uz šo sievieti?

8. Kas viņam sirdī (ko jūt) attiecībā uz šo sievieti?

9. Viņa aktīvā rīcība attiecībā uz šo sievieti?

10. Kā viņš izturēsies esot kopā ar šo sievieti?

11. Tas, ko viņa no viņa nekad nesaņems.

12. Par kādu attiecības veidu starp abiem vari rēķināties?

13. Vai viņš potenciāli ir jautātājas īstais?

14. Vai ir iespējamas nopietnas attiecības/ laulības?

15. Kādi apstākļi var stāties attiecību ceļā?

16. Kas attiecības ietekmēs labvēlīgi?

17.  Kā jautātāja var rīkoties (vai kam jābūt gatavai), lai šīs attiecības izdotos?

18. Vai jautātāja būs laimīgs šajās attiecībās?

19.  Attiecību perspektīva tuvākajā nākotnē?

20. Attiecību perspektīva tālākā nākotnē ?

Šī lielā un padziļinātā mīlestības attiecību skatījuma-taropsiholoģiskā pētījuma- AKCIJAS cena ir 20 EUR -  (parasti 25 EUR)

DĀVINĀJUMĀ klāt no Skaitāmvārdu pūra lādes "Vēlējuma vārdi", kuri atrod saikni, caur kuru partnerus savienot vai arī atrod esošās savienības vietas, kuras vēl ir sakārtojamas. Vēlējuma vārdi rada iekšēju pārliecību par savienības svarīgumu un tās veiksmīgākā iznākuma iestāšanos. Sevišķi piemēroti tiem, kuri sajūt, ka pie attiecībām ir jāpiestrādā, lai tās būtu veiksmīgas savā dziļākajā izpausmē, vai arī, lai tās dzīvē sniegtu tieši to, kas paredzēts.

Vēlējuma vārdi ir kā četrrinde vai sešrinde, kuri tiek saņemti no harmonizējošās informācijas plūsmas un pierakstīti katrai savienībai , partnerattiecībām īpaši un atsevišķi.

Šāds padziļināts attiecību skatījums Akcijas variantā ir iespējams arī, ja uz attiecībām vai mīlestību tiek tikai cerēts, vai gadījumos, kad attiecībās ir sarežgījumi. Tad tiek sastādīts cits jautājumu saraksts saistībā ar konkrēto situāciju attiecību un mīlestības jomā.. Tāpat klāt tiek pievienoti "Vēlējuma Vārdi."

Pieteikties AKCIJAI rakstot uz e-pastu : viedatelpa@inbox.lv  vai  austra-taro@inbox.lv

  1. Pieteikties e-pastā norādot savu vārdu, dzimšanas datus un foto , to pašu arī par partneri.
  2.  Atbildēt uz dažiem jautājumiem, ko iespējams pēc pieteikšanās saņemsiet, tas precīzākai prognozei, un lai nesadārdzinātos klienta izmaksas , ja šos jautājumus būs jānoskaidro pakalpojuma sniedzējam . 
  3. Norādīt kāda mīlestības- attiecību situācija ir skatāma un pētāma (akcija attiecas uz dažādām situācijām attiecībās) 
  4. Izvēlas pakalpojuma sniegšanas veidu -pamatā tas ir rakstiski e-pastā vai atsevišķos gadījumos SKYPE vai Facebbok Messeger. Ja sarunas konsultācija , tad vienojas par tās norises laiku, ja rakstiski , tad 5  darba dienu laikā.
  5. Saņem no pakalpojuma sniedzēja rēķinu, kuru samaksā priekšapmaksā. Skatījuma cena 20 EUR  
  6. Saņem rakstisko prognozi uz vairākām A 4 lapām vai notiek sarunas konsultācija laikā pēc vienošanās SKYPE (izņēmuma gadījumos var arī telefoniski). Kā arī klāt rakstiski īpaši katram saņemtus un pierakstītus Vēlējuma vārdus.


0
SAZIŅA  -  e-pasts  :   viedatelpa@inbox.lv 
Tālruņa Nr. - tiek izsūtīts e-pastā pēc nepieciešamības
Sociālajos tīkos :  Draugiem,lv Austra Savstare (privāti). Facebook.com Austra Savstare (privāti)


 .