LENORMAN KĀRŠU NOZĪME
A T B I L D   U Z   V I E N K Ā R Š I E M    U N    S A D Z Ī V I S K I E M    J A U T Ā J U M I E M
 

Ar LENORMAN kāršu oriģinālajiem skaidrojumiem 

dažādos kāršu izklājumos var rast atbildes
 uz vienkāršiem un sadzīviskiem jautājumiem.

1. Jātnieks  (ercenu devītnieks)

Svarīgs jaunums, vēstule, ciemiņš. Ja blakus vaicātāja kārtij, tad jaunumi no tuvām vietām, ja tālāk, tad jaunumi pienāks no tālām vietām. Var arī nozīmēt ziņu caur kultūras un lietišķajiem sakariem ar ārzemēm. Kāda būs šī ziņa , to pateiks blakus kārtis. Dinamiska kārts.

2. Āboliņš  (kāravu sešinieks)

Cerības, gaidas, neliela veiksme, plāni. Kārts var būt gan laba, gan arī slikta.Ja blakus kārtis labas, tad tā sola ieguvumus naudas lietās, cerību piepildīšanos, neveiksmju beigas, un otrādi, ja tā ir savienojumā ar sliktām kārtīm, tad jūs sagaida zaudējumi, vilšanās, nepiepildītas cerības. Ja šī kārts izklājumā ir krietnā attālumā, tad tā brīdina par to, ka jums ir nelabvēlis.

3. Kuģis  (pīķu desmitnieks)

Veiksmīga kārts. Jaunais jūsu dzīvē, pārmaiņas uz labo pusi, var vēstīt par ceļojumu. Nojauciet stereotipus, rīkojieties izlēmīgi, peldiet pret straumi. Sarežģītās lietās jums vīrišķības pietiks. Pārmaiņas izmainīs jūsu dzīvi, tās būs iespaidīgas, un var jūtami jūs ietekmēt. Ja blakus ir sliktās kārtis („mākoņi”, „kalns”) kārts var solīt neveiksmi, pareģot nelaimi.

4. Māja  (ercenu karalis)
Veiksme darījumos. Ļoti laba kārts. Sola veiksmi visā, kam sevi veltīsiet, tie ir bizness, ģimene, māja, vasarnīca. Ja kārts izklājuma atrodas pagātnē, tad spēcīga ietekme ir vecākiem, ja nākotnē tad jums būs brīnišķīga māja, laimīga ģimene. Tiek uzskatīta par labvēlīgu kārti, kura mīkstina nelabvēlīgos apstākļus un nes veiksmi izvēlētajā lietā.

5.Koks  (ercenu septītnieks)

Cilvēka veselība. Kārts nozīme izriet no tā, kādā attālumā tā atrodas no vaicātāja kārts. Jo tālāk kārts atrodas, jo labāk. Ja kārts atrodas tālu no vaicātāja kārts, tas ir labi - būs mazāk problēmu ar veselību, ja tuvu - ir liela iespēja saslimt. Ja atrodas blakus sliktajām kārtīm, tad tas nozīmē, ka pret veselību jāizturas uzmanīgi, jo savādāk var smagi saslimt. Blakus labajām kārtīm norāda uz stresu, pārslodzi, uz nepieciešamību pēc atvaļinājuma.

6. Mākoņi  (kreiču karalis)
Nepatikšanas. Simbolizē vaicātāja emocionālo nostāju, brīdina par nepatikšanām, pilnībā atbilst simbolam „mākonis”, sola negaisu. Nozīmē sliktus notikumus, sagurumu, sliktu garastāvokli. Nelabvēlīgā kārts ietekme tiek novirzīta uz kārti , kura atrodas zem tās.

7.Čūska  (kreiču dāma)
Nodevība. Kārts brīdina, ka jums ir ienaidnieks, nelabvēlis. Sekojiet līdzi saviem runu plūdiem, nesarunājiet lieku, jo var sākties nepatikšanas. Neuzticiet nevienam savus panākumus un plānus. Kārts nozīme nav atkarīga no atrašanās vietas izklājumā.

8.Zārks  (kāravu devītnieks)

Nepārvarami šķēršļi, slimība, nāve. Slikta kārts. Var solīt sarežģītas problēmas un grūtības. Blakus kārtis pateiks no kuras puses jāgaida briesmas. Ja kārts atrodas tālu no vaicātāja kārts, tad bīstamas lietas notiks nākotnē, un tāpēc jādara viss iespējamais, lai no tām izvairītos, jo citādi sekas būs bēdīgas.

9.Ziedu pušķis  (pīķu dāma)

Veiksme mīlestībā, uzmanība. Laba kārts. Tā īpaši laba jaunām sievietēm, iespējami uzmanības apliecinājumi no pretējā dzimuma puses. Sievietēm tā nozīmē cienīga vīrieša mīlestību. Sola patīkamas un negaidītas dāvanas, sirsnīgu kompāniju, veiksmi darījumos, priecīgus notikumus. Blakus vaicātāja kārtij, kopā ar labajām kārtīm sola drīzu izveseļošanos no dvēseles un miesas slimībām.

10.Izkapts  (kāravu kalps)
Nelaimes gadījums. Brīdina par konflikta iespējamību, nesaprašanos, attiecību pārtraukšanu. Tālu no vaicātāja kārts brīdina par to. Blakus vaicātāja kārtij simbolizē lielu šo bēdu iespējamību. Nekonfliktējiet, nestrīdieties ar draugiem, jo variet tos pazaudēt. Pievērsieties savai veselībai, esiet uzmanīgi un vērīgi, iespējamas traumas un avārijas.

11.Slota  (kreiču kalps)
Konflikts, strīds, pretnostatījumi. Nozīmē pēkšņas pārmaiņas darbā, ģimenē, pēkšņu dzīves vietas maiņu. Iespējams ģimenes konflikts, atgriešanās pie senajiem aizvainojumiem, strīdi darbā, darbības virziena maiņa darba vietā, veco vienošanos pārskatīšana, asumi kompānijā. Tuvumā vaicātāja kārtij vai kārtij „koks” nozīmē saslimšanu.

12.Pūces  (kāravu septītnieks)

Miera zaudēšana, tumšas domas. Ciešanas, kuras traucē mierīgai dzīvei, kuras nemitīgi ir mūsu galvās. Domas var būt sliktas un labas, bet tās nav veltīgas. Tās dara mūs stiprākus un gudrākus, jo pūce ir gudrības simbols. Pēc šī pārbaudījuma jums būs vieglāk saprast sevi un apkārtējos ļaudis.

13. Bērns  (pīķu kalps)
Ģimenes pieaugums, kā tiešā tā pārnestā nozīmē. Laba kārts. Tā var nozīmēt uzticību ģimeniskajās un draudzīgajās attiecībās, harmoniju, maigumu, jaunu draugu ienākšanu jūsu dzīvē. Sievietēm šī kārts blakus kārtij „stārķis„ nozīmē bērna piedzimšanu.

14.Lapsa  (kreiču devītnieks)

Viltus, māņi. Kāds plāno jūs piemānīt izklaides pēc. Uzmanieties no glaimiem, aprunāšanas, meliem , kas var nākt no mazpazīstamiem ļaudīm. Jābūt uzmanīgam un vērīgam attiecībā uz apkārtējiem cilvēkiem. Var gadīties krāpšana jebkurās lietās un darīšanās. Kārts laba tiem, kuri saistīti ar politiku, tirdzniecību, jūsu viltība un izveicība aizvedīs jūs līdz veiksmei.

15.Lācis  (kreiču desmitnieks)

Spēks, vara. Blakus vaicātāja kārtij stāsta par jūsu enerģiju, varenumu, potenciālu vai par to, ka jums ir spēcīgs aizbildnis. Ja kārts atrodas tālu no vaicātāja kārts, tā brīdina par to, ka iespējama nodevība un nesaprašanās, jūs var iegāzt jebkurā brīdī.

16.Zvaigznes  (ercenu sešinieks)

Veiksme vai melnā strīpa, notikumu atkārtošanās. Tas atkarīgs no kārtīm, kuras izklājumā ir blakus. Tuvu labajām kārtīm – tie ir labie notikumi, tuvu sliktajām kārtīm - sliktie notikumi. Ja šī kārts atrodas tālu no vaicātāja kārts, tad tas, kas ir iedomāts un plānots ir sasniedzams, tam jāpiepildās.

17.Stārķis  (ercenu dāma)
Pārmaiņas, laime. Ja kārts atrodas tuvu vaicātāja kārtij, tad vēsta par pārmaiņām dzīvē, ģimenes pieaugumu, sievietēm var nozīmēt bērna dzimšanu. Blakus kārtīm „kuģis”, „jātnieks” nozīmē ceļojumu, blakus „mājai” - iespējama dzīves vietas maiņa vai pārcelšanās uz jaunu dzīvokli. Sliktās kārtis – „zārks”, „čūska”, „mākoņi” blakus vaicātāja kārtij maina šīs kārts nozīmi uz slikto, vēsta par pārmaiņām uz slikto pusi.

18.Suns  (ercenu astotnieks)
Draugs. Pareģo veiksmi plānu izpildē, stabila partnera un uzticama drauga parādīšanos dzīvē. Blakus vaicātāja kārtij nozīmē tuvu draugu. Tālu no vaicātāja kārts brīdina par šķiršanos no dārga cilvēka , drauga. Savienojumā ar kārti „ jātnieks ” norāda uz palīdzību, kura nāks no tāluma vai pēc kāda laika. Kopā ar sliktajām kārtīm norāda uz nepareiziem aprēķiniem, neveiksmēm un nepatiesiem draugiem.

19.Tornis  (pīķu sešinieks)
Rezultāts, noslēgums. Tuvu vaicātāja kārtij nozīmē drīzu rezultātu daudzgadīgam vai visas dzīves darbam vai grandioza darījuma noslēgumu. Blakus labajām kārtīm–labvēlīgs, veiksmīgs rezultāts. Blakus sliktajām kārtīm–slikts, neapmierinošs 
20.Dārzs  (pīķu astotnieks)
Prieks, līksmība. Kārts pareģo brīnišķīgas attiecības ar radiem, draugiem, svētkus. Blakus labajām kārtīm nozīmē veiksmi zinātnēs, mākslā, darījumos, iedvesmu, veiksmi. Tālu no vaicātāja kārts vai blakus sliktajām kārtīm norāda uz sliktu sabiedrību, kompāniju.

21.Kalns  (kreiču astotnieks)
Grūtības, šķēršļi, traucēkļi. Tās var būt bezizejas situācijas vai cilvēki, kuri traucē realizēt savus plānus un sasniegt savus mērķus. Nepieciešams atrast iespēju, kā apiet tos ļaudis, kuri stāv ceļā. Šajā gadījumā labāk „kalnu”apiet vai nogaidīt kādu laiku. Blakus kārtis norādīs uz šķēršļu smagumu. Tālu no vaicātāja kārts nenorāda uz bīstamību, var droši realizēt savas ieceres.

22.Krustceles  (kāravu dāma)
Krustceles, izvēle. Nozīmē nesteigties, ja kārts atrodas blakus vaicātāja kārtij un blakus sliktajām kārtīm. Iespējams lēmums ir ļoti svarīgs, bet izvēlētais ceļš ne pārāk veiksmīgs. Un otrādi, nepieciešams pasteigties, ja kārts atrodas tālu no vaicātāja kārts.

23.Žurkas  (kreiču septītnieks)
Zādzība. Jābūt uzmanīgam, iespējami zaudējumi, nozaudējumi, zudumi. Jums var atņemt vērtīgu lietu, īpašumu. Pārbaudiet slēdzeņu izturīgumu, jūsu apkārtnes uzticamību. Ja kārts ir blakus vaicātāja kārtij un zādzība jau ir notikusi, tad nesatraucieties, nozagtais drīz atradīsies. Mīlestībā brīdina par krāpšanu, nodevību, sekošanu savtīgiem mērķiem.

24.Sirds  (ercenu kalps)
Draudzība, mīlestība. Pati labvēlīgākā kārts, nozīmē laimi un harmoniskas attiecības. Ja blakus ir sliktās kārtis, tad norāda uz jūsu egoismu, patmīlību. Tie var novest pie konflikta, apkārtējo pacietība var beigties. Blakus labajām kārtīm šī kārts dod augstākās nozīmes pakāpi.

25.Gredzens  (kreiču dūzis)
Kāzas, laulība, līgums, kontrakts, vienošanās. Ja kārts izklājumā atrodas pagātnē, tad tā nozīmē laulību pagātnē., ja pareģo nākotni , tad laulība nākotnē. Tāpat šī kārts nozīmē tikšanos ar labu cilvēku, draudzība ar kuru pāraugs lielā mīlestībā un laulībā. Ja kārts atrodas pozīcijā virs vai zem vaicātāja kārts, tad drīz notiks tikšanās ar savu likteni, vai arī varbūt tā ir jau tikko notikusi, un šis notikums vaicātājam ir ļoti svarīgs. Nelabvēlīgo kāršu ielenkumā šī kārts vēsta par strīdu ar mīļoto cilvēku.

26.Grāmata  (kāravu astotnieks)
Mācības, pieredze. Nozīmē mācības tam paredzētajās iestādēs, zināšanu iegūšanu, dzīves pieredzi, atklājumus, neskaidru lietu atrisināšanu. Ja vaicātāja kārts atrodas tai blakus, tad šī kārts nozīmē kādu noslēpumu, no jums tiek slēpts kas svarīgs, grūtības informācijas iegūšanā.

27.Vēstule  (pīķu septītnieks)
Paziņojums, vēstule, zvans. Var nozīmēt oficiālu dokumentu, pavēsti, apliecinājumu, līgumu. Par svarīgumu var spriest pēc tā, cik tuvu kārts atrodas vaicātāja kārtij. Jo tuvāk, jo svarīgāks šis ziņojums un otrādi. Kas tas ir par dokumentu vai paziņojumu var paskaidrot blakus kārtis.

28.Vīrietis  (ercenu dūzis)
Vīrietis. Vaicātāja kārts, ja tas ir vīrietis. Tāpat var nozīmēt draugu, tēvu, brāli. Ja zīlē sievietei, tad nozīmē dzīvesbiedru vai mīļoto vīrieti. Ja kārts atrodas izklājuma galējā rindā ,vertikālajā vai horizontālajā, tā vēsta par tuvām dzīves pārmaiņām, jauna dzīves ceļa sākumu. Jums viss izdosies, rīkojieties.

29.Sieviete  (pīķu dūzis)
Sieviete. Vaicātāja kārts, ja tā ir sieviete. Tāpat var nozīmēt draudzeni, māti, māsu. Ja zīlē vīrietim, tad nozīmē dzīvesbiedri, mīļoto sievieti. Un tāpat, ja atrodas galējā rindā, vertikālajā vai horizontālajā, tā vēsta par tuvām dzīves pārmaiņām, jauna dzīves ceļa sākumu. Jums viss izdosies, rīkojieties.

30.Lilijas  (pīķu karalis)
Vara, aizbildniecība. Lilija ir karaliskās varas simbols. Kārts nozīmē, ka jums ir spēcīgs atbalsts no augsta aizbildņa. Ja blakus ir nelabvēlīgas kārtis, tad kārts nozīmē strīdu ar atbalstītāju. Ja kārts ir zem vaicātāja kārts, tad tā sola neveiksmi, izgāšanos.

31.Saule  (kāravu dūzis)
Veiksme, izdošanās. Jūsu dzīves saulainā puse. Vinnests un bagātība. Veiksme ir bezgalīga, izdošanās, veiksmju un laba garastāvokļa periods. Kur un kā parādās šī veiksme pateiks blakus esošās kārtis. Tā var nozīmēt palīdzību, kaut arī pats tagad esat labā formā. Tālu no vaicātāja kārts nozīmē, ka darījumos vajadzētu nodrošināties ar pacietību, tad viss izdosies. Tuvu vaicātāja kārtij nozīmē, ka veiksme ir tuvu, blakus.

32.Mēness  (ercenu desmitnieks)
Cieņa, autoritāte. Laba kārts. Jūs gaida atzinība, balva, jūsu ciešanas tiks novērtētas par labu jums. Dvēselē iestājas miers un labs garastāvoklis. Tālu no vaicātāja kārts un blakus sliktajām kārtīm nozīmē veltus pūliņus, spējas netiks novērtētas, centība paliks neievērota.

33.Atslēga  (kāravu desmitnieks)
Atklājums, risinājums. Sava uzdevuma realizācijai atradīsiet risinājumu, pat tad, ja jums tagad liekas, ka tas nav iespējams. Ja kārts atrodas tālu no vaicātāja kārts, tad problēmas risinājumu nāksies mazliet uzgaidīt. Ja kārts ir tuvu vaicātāja kārtij, tad risinājums vai izeja radīsies pavisam drīz.

34.Zivis  (kāravu kungs)

Vēlēšanos piepildījums. Brīnišķīga kārts. Piepildīsies ne tikai jūsu plāni un sapņi, bet arī tas par ko jūs pat neuzdrošinājāties sapņot. Izliktie spēki un laiks atmaksāsies simtkārtīgi, jūs gaida veiksme un laimīga dzīve. Ja kārts atrodas tuvu vaicātāja kārtij, tad jūs saņemsiet visu par ko sapņojāt un pēc kā tik ilgi tiecāties. Tālu no vaicātāja kārts un blakus sliktajām kārtīm pilnīgi pretēji, jūsu vēlmes ir neiespējamas, un jūs sagaida vilšanās un cerību sabrukšana.

35.Enkurs  (pīķu devītnieks)

Stabilitātes simbols, drošība. Uzticama draudzība. Stabilas un ilgstošas attiecības ģimenē un draudzībā. Kārts nozīmē, ka jūs esat brīnišķīgs draugs un uzticams palīgs, uz jums var paļauties. Balvā par to, piepildīsies visas jūsu cerības, piepildīsies vēlmes un vēlēšanās. Tālu no vaicātāja kārts pretējais - jūsu nevērīgā attieksme pret cilvēkiem tiks atalgota pilnībā - neveiksmes it visā.

36.Krusts  (pīķu sešinieks)

Problēma. Bēdas, nopietna problēma, kura bija vai arī vēl būs. Tas ir „krusts” kuru nesat, jūsu „krusts”. Nozīmē tās ciešanas un zaudējumus, kurus jūs apzināti pieņemat augstāko mērķu labā. Ja kārts atrodas blakus vaicātāja kārtij, tad problēmas risinājums neprasīs lielas pūles, tā atrisināsies ātri, uztraukties ir lieki. Ja kārts atrodas tālu no vaicātāja kārts, tad jāiekrāj sevī gudrība un pacietība, jums priekšā ilgs un sarežģīts ceļš risinājuma rašanai.


Lenorman kāršu kāva var būt arī cita nekā šajā rakstā attēlotā, taču kāršu nozīme paliek tā pati. Lenorman kārtis dažādās kāvās ir vienādi patiesas. Un katra no kāvām rod savus atbalstītājus. Zinot kāršu nozīmes jūs variet viegli saprast un izskaidrot jūsu izklājuma būtību zīlējot ar Lenorman kārtīm. Kāršu salikumi jums palīdzēs izskaidrot pāru kārtis izklājumos par nākotni.


0
SAZIŅA  -  e-pasts  :   viedatelpa@inbox.lv ( (joprojām arī austa-taro@inbox.lv un gaismasaile@inbox.lv)
Tālruņa Nr. - tiks izsūtīts e-pastā pēc nepieciešamības.
Sociālajos tīkos :  Draugiem,lv Austra Savstare (privāti). Facebook.com Austra Savstare (privāti)


 .