KĀ  SAZINĀTIES  ?
 S A Z I N Ā Š A N Ā S  -  R A K S T I S K I              
 
0
SAZIŅA  -  e-pasts  :   viedatelpa@inbox.lv 
vai arī
Sociālajos tīklos :  Draugiem,lv Austra Savstare (privāti). Facebook.com Austra Savstare (privāti)


 .